Resultaat

In 1984 werd Kwintet zesde met de wagen Klasse justitie.

Details

“Waarneer de bloemen commissie plukkers op pad stuurt om witte dahlia’s te plukken en men ontdekt op het veld geen enkele witte dahlia meer doch slechts de rood aangelopen hoofden van 2 lieden van het Kwintet wanneer datzelfde illustere gezelschap onder het motto,, van andermans veld is het goed bloemen snijden’’met een gul gebaar bloemen laat plukken op buurmans veld, dan dient recht te worden gesprokken En wie kan dat beter dan…?”

Dit was de tekst in het programma boekje. De bloemen roof van het vorige jaar was aanleiding tot het maken van deze wagen. Het waren de eerste strubbelingen met de bloemencommissie. Op de wagen was te zien hoe de vijf leden van het Kwintet voor het tribunaal bij de Koppelpaarden in het beklaagde bankje moesten staan.Door de leden van de bloemencommissie wordt recht gesprokken en de gele en rode kaarten worden uitgedeeld. Wederom zijn er problemen met het rond gaan van de wagen. Dit maal blijft het torentje van de koppelpaarden steken in de boom. Nadat wat gas wordt bij gegeven door chauffeur Tone Waalder valt te torentje van vier meter hoogte naar beneden. Snel wordt het ding er weer opgeplaatst en wordt het jury terrein nog net op tijd gehaald

Menu