Resultaat

1999 kon Kwintet door verbouwwerkzaamheden bij Eeftink-Rensing niet terecht op de vaste bouwlocatie. Kleventa BV schoot ten hulp, en men kon in een halve tent toch een wagen op de weg brengen die de 11e plaats bereikte met 7498 punten. 3 spaanse dames met waaiers zorgden voor Verfrissend Handwerk. Ontwerp en idee: Bernhard Engbers.

Tekst corsoboekje

Woningen, auto’s, bedrijfsruimtes, alles wordt tegenwoordig voorzien van airco, geprogrammeerde luchtverversing, dikwijls aangestuurd door computers. In vroegere tijden werd daar een ander middel voor gebruikt: de waaier, handbediend. Waaiers zijn er geweest sinds onheuglijke tijden. Het graf van Toetanchamon (1350v Chr) bevatte reeds een waaier, een cirkelvormige groep veren op een lange stok. De oudst bekende waaier van de westerse wereld wordt in Monza (Italië) bewaard. Ze stamt uit de 6e eeuw (n Chr) en behoorde toe aan een Koningin Theodolinda, Koningin van de Hangobarden. Aanvankelijk gebruikt om verkoeling te geven en misschien ook wel vliegen te verjagen werd het met het oog op hofceremonieel een kunstzinnig voorwerp. Vrouwen gebruikten hun waaier naast de mogelijkheid zich koelte toe te wuiven vooral om te koketteren.

Details

In verband met de nieuwbouw van de spuiterij van Eeftink-Rensing werd de wagen gebouwd en beplakt bij Kleventa. In de helft van de normale tent achter het bedrijfspand in het zand werd de wagen gebouwd. Dat was naderhand ook goed te zien aan de vormgeving van de wagen die nogal te wensen over liet. Doordat de wagen mooi op tijd af was werd het idee geopperd om hem al vast buiten neer te zetten. In totaal heeft dit bijna vier uur geduurd en natuurlijk had ook iedereen daar verstand van. Echter kwam de schok zondag morgen pas. Wat was dit een slechte wagen, Kwintet onwaardig. Vandaar dat van de oorspronkelijke titel Verfrissend handwerk niet veel meer overbleef dan “Loat moar waaien” Iedereen van het Kwintet was eindelijk verwonderd dat het ontwerp toch nog een 11de plaats behaalde. Succes dwing je af!

Menu