Resultaat

In 2005 bouwde Kwintet de wagen Bloemenoorlog. Een wagen over de bloeddorstige Azteken, die bloemenoorlogen organiseerden om gevangenen te nemen voor offers voor hun goden. Na de gouden jaren een ietwat teleurstellende 8e plaats, met 6750 punten.

Ontwerp

Idee: Daan Huinink & Bart Hulshof

Ontwerp: Iljoeschka Broshuis, Bart Hulshof, Peter Groot Zevert, Matthieu Klein Gunnewiek

Kleuren: Frans Lapré

Aantal dahlia’s: 240.000

Tekst corsoboekje

Circa 800 jaar geleden kwam een zwervende indianenstam aan in de hoogvlakte van het land dat we nu Mexico noemen. Deze Azteken werden door de andere stammen verstoten. Hun god Huitzilopochtli beval hen zich te vestigen, daar waar een adelaar op een cactus een slang zat te verslinden. Het dorp werd Tenochtotlan genoemd het geen “De plek van de Cactus” betekent. Hier groeiden de Azteken uit tot een van de machtigste volkeren in midden Amerika. Om de vele goden die het geloof van de Azteken kent goed gezind te houden werden dagelijks mensen geofferd. Ze werden verdoofd door gebruik van verdovende middelen. Op een altaar werd daarna hun borst geopend om zo het hart aan de goden te offeren. Om genoeg mensen voor deze offers te hebben werden zogenaamde bloemenoorlogen georganiseerd. Deze ceremoniële oorlogen met aangrenzende stammen werden niet georganiseerd om land of goederen van stammen af te nemen, maar enkel om de krijgers die gevangen werden in de strijd te gebruiken voor de offers. Corsogroep Kwintet neemt dit jaar voor de 25ste maal deel aan de Lichtenvoordse “Bloemenoorlog”.

Details

Bart Hulshof bracht het oude idee uit 1999 van Daan Huinink opnieuw onder de aandacht. Hij had genoeg materiaal opgezocht om een goed beeld te krijgen wat nu die Bloemenoorlog eindelijk voorstelde. Het zou de 25ste wagen worden voor het Kwintet en alles moest er op en er aan: van figuratie tot het oude knipwerk van bloemen toe. Een echte Kwintet wagen met nog één maal de kleuren combinatie van Frans Lapré. Ook werden de bloemen voor het eerst met spijkers vast gezet dit om kosten te besparen en tijd om alle 240.000 bloemen te verwerken.

Menu